Aus

CVI finalizuje pierwszy instytucjonalny fundusz private debt

Spółka planuje także oferowanie nowych emisji funduszy publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Byłyby to na rynku pierwsze tego typu oferty w modelu private debt, dostępne dla prawdziwie szerokiego kręgu inwestorów. Fundusz, którego docelowa wartość aktywów wynosi 300 mln EUR, jest pierwszym w historii funduszem private debt skierowanym do inwestorów instytucjonalnych i skupiającym się na inwestycjach w Europie Środkowej. Sprawdź adres, telefon i zakres działalności domów inwestycyjnych posiadających licencję KNF. Przed wyborem domu maklerskiego warto sprawdzić, czy jest on regulowany przez odpowiednie organy nadzoru finansowego. Dodatkowo, zabezpieczenia oferowane przez dany dom maklerski, takie jak ubezpieczenie depozytów, mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa inwestora.

  1. Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej.
  2. Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii.
  3. Obligacje, wyemitowane na podstawie polskich przepisów, zostały zabezpieczone łotewskimi zastawami na aktywach i akcjach oraz hipoteką na nieruchomości.
  4. Z powodu pandemii, która znacząco wpłynęła na rynek finansowy oraz zmieniła oczekiwania inwestorów, którzy są gotowi zainwestować swoje środki w tę klasę aktywów.

Obsługa klienta i edukacja inwestycyjna

Fundusze inwestując środki, w ramach strategii private debt, finansują potrzeby przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Najczęściej wykorzystują w tym celu instrument obligacji, których emisje kierowane są ekskluzywnie do funduszu. Decyzje o zaangażowaniu środków podejmowane są po dogłębnym procesie analizy, wynegocjowaniu indywidualnej struktury i warunków transakcji oraz przygotowaniu dokumentacji London FX Forex Broker-przegląd i informacje London FX prawnej transakcji i zabezpieczeń, która ma za zadanie chronić interesy funduszu w sytuacji stresowej. Dodatkowo, zarządzający funduszem rozprasza ryzyko poprzez dywersyfikacje lokat w możliwie szerokie grono emitentów w ramach sektora, któremu dedykowany jest fundusz. Dodatkowo, zarządzający funduszem rozprasza ryzyko poprzez dywersyfikacje lokat w możliwie szerokie grono emitentów i sektorów.

finansowanie w Europie Środkowo-Wschodniej

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością („DTTL”), jego firm członkowskich oraz podmiotów powiązanych. DTTL oraz każda z firm członkowskich stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Firma DTTL (zwana również „Deloitte Global”) nie świadczy usług dla klientów.

Nieruchomości mieszkaniowe

CVI udzieliło finansowania podporządkowanego deweloperowi mieszkaniowemu. Finansowanie stanowiło uzupełnienie wkładu własnego dewelopera, co umożliwiło mu dostęp do finansowania bankowego na kilku projektach. CVI współfinansowało zakup około 30 wagonów oraz rozbudowę sieci połączeń kolejowych. CVI zapewniło kapitał na budowę nowego projektu mieszkaniowego w Warszawie.

Cwiczenia ‘Red Team’ zalecane do badania podatności firmy

Inwestowanie na rynku finansowym to fascynujące wyzwanie, ale wybór odpowiedniego domu maklerskiego może wpłynąć na nasze inwestycje. Dla wielu osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą, proces porównywania usług domów maklerskich może wydawać się złożony i czasochłonny. Jednak jest to krok niezwykle istotny, mający wpływ na nasze finanse i komfort inwestycji. Poniżej przedstawimy, dlaczego warto dokładnie przeanalizować oferty domów maklerskich przed założeniem konta.

Zarządzamy funduszami private debt skoncentrowanymi na Europie Środkowej. Z czasem staliśmy się liderem tego rynku i wprowadzamy na niego nowe produkty. Z radością informujemy, że po raz kolejny zdołaliśmy przesunąć granice, tworząc fundusz o strukturze umożliwiającej międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wykorzystanie rosnących możliwości w segmencie private debt w Polsce oraz w Europie Środkowej. Bardzo się cieszymy, że wśród naszych inwestorów możemy powitać Europejski Fundusz Inwestycyjny, co oznacza dalsze zacieśnienie współpracy, która rozpoczęła się w 2018 r. W pierwszym zamknięciu wzięli też udział inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy typu family office. Oprócz oferty dla inwestorów instytucjonalnych, CVI zapowiedziało także rozwój oferty dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w Polsce.

To wygodne rozwiązanie dla osób, które preferują inwestowanie online. Obligacje, wyemitowane na podstawie polskich przepisów, zostały zabezpieczone łotewskimi zastawami na aktywach i akcjach oraz hipoteką na nieruchomości. Ze względu na fakt, że projekt jest współfinansowany przez konsorcjum dwóch banków łotewskich, proces negocjacji obejmował również umowy między podmiotami finansującymi. CVI zapewniło kapitał dłużny umożliwiający realizację Pomoc domowa Finanse korporacyjne od ekspertów technicznych dwóch zestawów projektów PV o wielkości 22MW. Finansowanie EFI korzysta z gwarancji programu „Private Credit Tailored for SMEs” („Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP”) Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi część unijnego Planu inwestycyjnego dla Europy. Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie.

Pierwszy z nich CVI CEE JUNIOR DEBT przyniósł inwestorom 7,64% zysku w 2020 roku, a CVI CEE DIRECT LENDING 3,82%. Europa Środkowa otwiera duże możliwości w zakresie private debt, gdyż segment ten jest wciąż w dużym stopniu niedostatecznie obsługiwany. Cieszymy się, że będziemy mogli czerpać korzyści ze zbudowanej przez siebie platformy, w tym najbardziej doświadczonego w Europie Środkowej zespołu specjalizującego się w private debt. Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP, a jednocześnie umożliwi szybką realizację projektów i zapewni atrakcyjne stopy zwrotu w stosunku do ryzyka dla naszych inwestorów. Działalność tych instytucji jest regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne przepisy prawa, mające na celu zapewnienie uczciwego i transparentnego funkcjonowania rynku.

Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Przedstawiciele CVI DM spodziewają się wzrostu atrakcyjności private debt w 2020 roku, m.in. Z powodu pandemii, która znacząco wpłynęła na rynek finansowy oraz zmieniła oczekiwania inwestorów, którzy są gotowi zainwestować swoje środki w tę klasę aktywów. Po swoim pierwszym zamknięciu Fundusz dokonał już siedmiu inwestycji, a dwie kolejne mają zostać sfinalizowane w ciągu miesiąca, w rezultacie czego zebrane aktywa zostaną zainwestowane w ponad 30%. Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. Fundusz zamierza dokonać ponad 50 inwestycji w Europie Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, krajach bałtyckich i Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

CVI dostarczyło środki na sfinansowanie działalności w obszarze usług faktoringowych na terenie Polski. CVI Dom Maklerski ogłosił finalizację fundraisingu swojego pierwszego funduszu zamkniętego skoncentrowanego na inwestorach instytucjonalnych, CVI CEE Private Debt Fund („Fundusz”) na poziomie 132 mln EUR. 5 lata doświadczenia w obszarze administracji w zespole CVI od 2023 r. CVI zapewniło środki wiodącemu regionalnemu producentowi akumulatorów samochodowych na refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Dokładne porównanie usług domów maklerskich przed otwarciem konta może znacząco wpłynąć na nasze doświadczenia inwestycyjne. Różnice w opłatach, dostępnych instrumentach finansowych, platformach inwestycyjnych czy obsłudze klienta dowiedz się najnowsze wiadomości ze świata mogą mieć istotny wpływ na efektywność naszych inwestycji. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne zbadanie ofert różnych domów maklerskich i wybranie tego, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Dokładny opis DTTL oraz firm członkowskich można znaleźć na stronie /pl/onas. Nieruchomości stanowią sektor, w którym CVI jest szczególnie aktywne. Od momentu rozpoczęcia działalności zrealizowaliśmy ponad 300 transakcji o łącznej wartości ponad 3 mld złoty. Środki zostały przeznaczone na zrefinansowanie rozbudowy jednej z inwestycji w regionie Morza Bałtyckiego . CVI zapewniło finansowanie dłużne większościowemu udziałowcowi producenta jachtów z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem finansowania było nabycie mniejszościowego udziału w przedsiębiorstwie.

W dzisiejszym zmiennym świecie finansów, dobrze przemyślany wybór domu maklerskiego to klucz do udanych inwestycji. Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej. Do końca października Fundusz dokonał już 23 inwestycji o wartości 70 mln euro.

Większość funduszy zarządzanych przez CVI jest inwestowana zgodnie ze strategią finansowania bezpośredniego, przynoszącą odpowiadający ryzyku wysoki zysk. W roku 2019 CVI był pierwszym zarządcą funduszy w Polsce i w Europie Środkowej, nagrodzonym przez magazyn Private Debt Investor tytułem „Lower Mid-Market Lender of the Year, Europe 2018”. CVI jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), zobowiązując się do stosowania kryteriów inwestycyjnych popieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 2020 roku CVI Dom Maklerski specjalizujący się w private debt zmodyfikował swój model biznesowy, poszerzając grono partnerów oraz kanały dystrybucji. Spółka zarządza także funduszami luksemburskimi w ramach parasola CVI SICAV SIF, które zgromadziły ponad 130 mln zł na koniec roku 2020 roku. Umożliwiają one inwestycje w private debt w regionie Europy Środkowo-Wschodniej inwestorom z zagranicy, ale dostępne także dla inwestorów z Polski.

Dzięki temu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne, uwzględniając swoje cele i profil ryzyka. (CVI) w procesie przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcji, której przedmiotem była emisja zabezpieczonych obligacji mezzanine przez łotewską spółkę SIA Riga Retail Park. Fundusze uzyskane przez emitenta przeznaczono na współfinansowanie zakupu działki oraz budowy centrum handlowego Saga Lifestyle and Shopping Centre w Stopini (przedmieście Rygi) przez VPH, firmę deweloperską, działającą w krajach bałtyckich. Cieszymy się, że możemy zainwestować w fundusz CVI CEE Private Debt i wspólnie z nim wspierać firmy, oferując elastyczne oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie średnio- i długoterminowego finansowania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *